Kursy

Program Ogólny

Program Ogólny zorganizowany jest według międzynarodowych standardów nauczania i obejmuje trzy poziomy zaawansowania: progowy, średni ogólny i zaawansowany. Dla początkujących przeznaczony jest poziom A0 pod nazwą Sytuacje Komunikacyjne (Survival Polish)

Program Ogólny pozwala rozwinąć umiejętności porozumiewania się w języku polskim już na początku nauki. Systematycznie ćwiczenie wszystkich sprawności językowych — mówienia, słuchania, czytania i pisania — wzbogaca słownictwo i gramatyczną wiedzę. Tematy lekcji związane z sytuacjami dnia codziennego dostarczają informacje kulturowe o Polsce i Polakach oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie języka polskiego.

Program realizowany jest w ramach całorocznych kursów języka polskiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut ( lub 60 minut) w domu lub biurze klienta.

Program Indywidualny

Kursy indywidualne są w pełni dostosowane do potrzeb, celów i zainteresowań ucznia. W ramach zajęć koncentruję się na doskonaleniu ogólnej znajomości języka polskiego, jak również na ćwiczeniu wybranych sprawności językowych, określonych tematów oraz poszerzaniu specjalistycznego słownictwa. Przygotowuję także do zdawania Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako Obcego.

Najczęstszymi odbiorcami kursów indywidualnych są dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy korporacji międzynarodowych, a także dyplomaci, tłumacze, nauczyciele, studenci.

Terminy zajęć i ich miejsce dostosowane są do potrzeb klienta.

Program Specjalny

Program Specjalny to krótkie lecz intensywne w treści spotkania z językiem polskim, polską historią i kulturą w formie wycieczek po Warszawie.

Program zawarty jest w jednym, dwóch i w trzech dniach, każdy dzień( po 4 godziny zegarowe) stanowi także odrębną całość i może być wybierany dowolnie.

Kursy zagranicą

Indywidualne kursy języka polskiego zagranicą.