Metody nauczania

  • Podejście komunikacyjne — skupia uwagę na umiejętności skutecznego porozumiewania się, uzyskiwania i przekazywania informacji. Mówienie dominuje nad zawiłościami polskiej gramatyki . Ćwiczenia, dialogi, gry językowe, sytuacje dnia codziennego, dyskusje, opinie — to kilka przykładów stosowanych technik uczenia się.
  • Metoda współczesna: eklektyzm — wykorzystuję różne metody i techniki odpowiadające poszczególnym etapom lekcji, materiałowi lingwistycznemu, potrzebom i osobowości ucznia. Moją rolą jest stwarzanie odpowiednich warunków nauki — motywowanie, ułatwianie, organizowanie edukacyjnej przestrzeni i atmosfery a także poprawianie i eliminowanie błędów. Korzystam z podręczników renomowanych szkół językowych, wydawnictw uniwersyteckich i materiałów własnych.

ksiegarnia