Kursy

Program Ogólny

Program Ogólny zorganizowany jest według międzynarodowych standardów nauczania i obejmuje trzy poziomy zaawansowania: progowy, średni ogólny i zaawansowany. Dla początkujących przeznaczony jest poziom A0 pod nazwą Sytuacje Komunikacyjne (Survival Polish)

Program Ogólny pozwala rozwinąć umiejętności porozumiewania się w języku polskim już na początku nauki. Systematycznie ćwiczenie wszystkich sprawności językowych — mówienia, słuchania, czytania i pisania — wzbogaca słownictwo i gramatyczną wiedzę. Tematy lekcji związane z sytuacjami dnia codziennego dostarczają informacje kulturowe o Polsce i Polakach oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie języka polskiego.

Program realizowany jest w ramach całorocznych kursów języka polskiego, które rozpoczynają się w październiku 2009 r. i trwają do czerwca 2010 r. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut ( lub 60 minut) w domu lub biurze klienta.

Program Indywidualny

Kursy indywidualne są w pełni dostosowane do potrzeb, celów i zainteresowań ucznia. W ramach zajęć koncentruję się na doskonaleniu ogólnej znajomości języka polskiego, jak również na ćwiczeniu wybranych sprawności językowych, określonych tematów oraz poszerzaniu specjalistycznego słownictwa. Przygotowuję także do zdawania Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako Obcego.

Najczęstszymi odbiorcami kursów indywidualnych są dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy korporacji międzynarodowych, a także dyplomaci, tłumacze, nauczyciele, studenci.

Terminy zajęć i ich miejsce dostosowane są do potrzeb klienta.

Program Intensywny jedno- i dwutygodniowy

Kurs ma charakter ogólny. Uczniowie rozwijają i doskonalą wszystkie sprawności językowe — mówienie, słuchanie , czytanie i pisanie. Poznają też i poszerzają swoją znajomość gramatyki i słownictwa. Program każdego kursu dostosowany jest do potrzeb i poziomu ucznia. Poziom określany jest na podstawie testu kwalifikacyjnego w pierwszym dniu kursu.

Kurs Jednotygodniowy – 20 lekcji (1 lekcja=45 minut) i 6 godzin zegarowych konwersacji połączonych z programem turystycznym i kulturalnym (nie dotyczy biletów wstępu ).

Kurs Dwutygodniowy — 40 lekcji (1 lekcja=45 minut) i 12 godzin zegarowych konwersacji połączonych z programem turystycznym i kulturalnym (nie dotyczy biletów wstępu).

Organizujemy zakwaterowanie u polskiej rodziny, w hostelu lub hotelu.

Kursy odbywają się wiosną (maj, czerwiec), latem (lipiec, sierpień), jesienią (wrzesień, październik, listopad) i zimą (grudzień, styczeń, luty).

Lekcje odbywają się w domu polskiej rodziny, w hotelu klienta lub prywatnej siedzibie nauczyciela.

Program Internetowy — Język Polski przez Skype Video

Polski przez Internet jest formą kontynuacji nauki dla klientów, którzy uczestniczyli już w kursach Polish Language Tutors B.R. International i doceniają korzyści regularnego kontaktu z językiem polskim.

Program Specjalny

Program Specjalny to krótkie lecz intensywne w treści spotkania z językiem polskim, polską historią i kulturą w formie wycieczek po Warszawie.

Program zawarty jest w jednym, dwóch i w trzech dniach, każdy dzień( po 4 godziny zegarowe) stanowi także odrębną całość i może być wybierany dowolnie.

Kursy zagranicą

Indywidualne kursy języka polskiego zagranicą.