Program kulturalny

Program kulturalny stwarza wiele możliwości praktycznego kontaktu z językiem polskim podczas odkrywania realiów polskiego życia i kultury.

Ten dynamiczny program nauczania zachęca do rozmowy, wyrażania opinii, opisywania wrażeń, rozwija jednocześnie poczucie pewności w używaniu języka polskiego.

Program kulturalny może być częścią każdego kursu języka polskiego. Wybór poszczególnych elementów programu zależy od klienta i jego zainteresowań.

  • Przedstawienia teatralne, operowe i baletowe, koncerty, muzea, galerie
  • Spacery — (np. Opera Narodowa od kulis, Warszawa Chopina)
  • Wycieczki — (np. dziedzictwo kulturalne, kraj przodków)
  • Zwiedzanie (np. Stara i nowa Warszawa, Stara Praga, Historyczne miejsca Żydów warszawskich, Na komunistycznym szlaku, Ogrody i Parki Warszawy).

faust